Til virksomheder

AOF Job & Dansk tilbyder effektive kurser i dansk til udenlandske medarbejdere i jeres virksomhed. Det betyder, at jeres medarbejdere får en sproglig opkvalificering og det har både fordele for jeres virksomhed, men også for medarbejderne personligt.

AOF Job og Dansk tilbyder sproglig opkvalificering af virksomheders udenlandske medarbejdere. Enten på vores lokale sprogcentre eller på arbejdspladserne.

Vi tilbyder workshops med fokus på interkulturel kommunikation på arbejdspladsen og korte kurser om den gode modtagelse af udenlandsk arbejdskraft.

 

Hvorfor sproglig opkvalificering af virksomhedens udenlandske medarbejdere?

Vores erfaringer viser, at et fælles sprog på arbejdspladsen er af stor betydning. Det styrker sammenhængskraften, arbejdsglæden, øger muligheden for kompetenceudvikling/efteruddannelse og reducerer antallet af misforståelser og dermed fejl og i værste fald ulykker. 

 

Vi tilbyder:

1. Sprog-screening med henblik på afdækning af medarbejdernes niveau og behov

2. Målrettet undervisningsforløb, tilpasset den enkelte virksomhed og medarbejderne

3. Hjælp og vejledning omkring finansiering af kurser, løntabsgodtgørelse og udnyttelse af eventuelle kompetencefonde

 

Den sproglige opkvalificering kan foregå som:

1. Holdundervisning på virksomheden eller på en af vores sprogskoler

2. Ene-undervisning

3. Online-undervisning

4.Blended forløb; kombination af fremmøde og online-undervisning

 

Vi tilbyder flg. workshops á 2.5 timer:

1. Workshop om dansk arbejdspladskultur for virksomhedens udenlandske medarbejdere; skrevne og uskrevne regler

2. Workshop for medarbejdere og ledelse, som skal modtage udenlandske medarbejdere med fokus på interkulturel kommunikation

3. Workshop for kommende sprog/kulturmentorer for udenlandske medarbejdere

 

Vil du vide mere, så kontakt vores uddannelseschef, Uffe Pedersen

Tlf. direkte 20 96 02 28

E-mail: up@aofsydjylland.dk

EN DA