Kunne du godt tænke dig et mere fleksibelt undervisningsforløb på danskkurset?

Blended er et tilbud til dig, der både ønsker at modtage fysisk undervisning, men samtidig ønsker mere fleksibilitet i undervisningsforløbet, og dermed gerne vil modtage en del af undervisningen online.

Det kan være et mere blended forløb passer dig bedre i forhold dit arbejde, eller du har langt til det nærmeste sprogcenter, eller du er studerende. Hvis dette er tilfældet vil et blended danskkursus være ideelt for dig.

Hvad får man ud af onlineundervisningen?

Vores blended undervisning bygger på et stærkt digitalt læringsunivers, hvor onlineundervisningen lægger op til en masse læring og udvikling. 

Onlineundervisningens opgaver og diverse hjælpemidler forstærker og træner:

  • Grammatik
  • Din evne til at lytte og forstå dansk 
  • Din evne til at læse dansk
  • Din skriftlighed (alt fra sms til CV-skrivning)

Du vil gennem opgaver og andre hjælpemidler udvikle dine sproglige evner inden for skriftlighed, lytte- og tekstforståelse.

Er du studerende? Du kan læse mere om danskkurser for internationale studerende her.

Hvad med feedback og hjemmeopgaver?

Du vil få digitale hjemmeopgaver, som laves når du har tid mellem dine online mødegange. Hjemmeopgaverne arbejdes der med i fællesskab til onlineundervisningen, der fungerer som et digitalt klasselokale. 

Du vil få løbende feedback på dine opgaver, så du kan følge din udvikling. Det gælder både onlinedelen og den fysiske del af danskundervisningen. 

Den fysiske del af danskundervisningen

Den fysiske holdundervisning er koncentreret omkring den mundtlige kommunikation. Du vil altså blive undervist og trænet i:

  • Udtale 
  • Ordforråd 
  • At have en samtale

Derudover vil der være gruppearbejde, som er medvirkende til at styrke din mundtlighed i alle ovenstående kategorier. Klasseundervisningens formål er at træne og vedligeholde mundtligheden.  

Du kan læse mere om danskuddannelsernes generelle opbygning her.

 

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt os:

Fyn: +45 76 10 63 70

Sydjylland: +45 76 10 63 50

 

 

 

EN DA