Hvad er Studieprøven?

Studieprøven afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Studieprøven er en sprogfærdighedsprøve, der skal vise om du har tilegnet dig de almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau. Prøven består af en skriftlig og mundtlig test. Du bliver testet i:

  • Læseforståelse
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtlig kommunikation

Studieprøven og C1-niveauet giver adgang til optag på en lang række dansksprogede videregående uddannelser.

AOF Job & Dansk har stor erfaring med at undervise på Studieprøvehold og afholde eksamen. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du i forvejen er kursist hos AOF, så tilmelder din underviser dig. Du skal blot informerer underviseren om dit ønske om at gå op til Studieprøven. 

Hvis du ikke er kursist hos AOF, så kan du tilmelde dig prøven her

 

Hvis du ønsker mere information om prøven, kan du finde det her:

Information om prøven

 

 

EN DA