Hvad er Studieprøven?

Studieprøven afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Studieprøven er en sprogfærdighedsprøve, der skal vise om du har tilegnet dig de almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau. Prøven består af en skriftlig og mundtlig test. Du bliver testet i:

  • Læseforståelse
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtlig kommunikation

Studieprøven og C1-niveauet giver adgang til optag på en lang række dansksprogede videregående uddannelser.

AOF Job & Dansk har stor erfaring med at undervise på Studieprøvehold og afholde eksamen. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du i forvejen er kursist hos AOF, så tilmelder din underviser dig. Du skal blot informerer underviseren om dit ønske om at gå op til Studieprøven. 

Hvis du ikke er kursist hos AOF, så kan du tilmelde dig prøven her

 

Hvor og hvornår? 

Studieprøven afholdes næste gang i maj/juni 2023. Der er tilmeldingsfrist d. 13 marts 2023.

Den skriftlige del af Studieprøven afholdes d. 22 maj. 

Den mundtlige del af Studieprøven afholdes mellem d. 12-23 juni. Datoerne for de mundtlige prøver kan du ikke selv bestemme/vælge - du vil få datoen og tidspunktet oplyst i april/maj. 

 

OBS!! Der er krav om gyldigt ID

Du skal til både den skriftlige og mundtlige del af prøven kunne fremvise gyldig billedlegitimation! Du kan ikke deltage i prøven, hvis du ikke har gyldig billedlegitimation.  

Du kan se alle krav til legitimationen her 

 

Særlige vilkår

Hvis du er ordbling, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre vanskeligheder, så kan du ansøge om dispensation til at deltage i prøven på  særlige vilkår. 

OBS. du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge om dispensation. 

Hvis du vil søge om dispensation skal du kontakte vores prøveansvarlige Jytte Glerup: jygl@aofjobogdansk.dk 

Du kan se, om du opfylder kravene til at deltage i prøven på særlige vilkår på retsinformationens hjemmeside under kapitel 6: særlige vilkår. 

 

EN DA