Persondata

Denne politik for indsamling og behandling af persondata (herefter ”politikken”) gælder alle oplysninger, som deler med os, dels ved at udfylde formularer, dels gennem din brug af hjemmesiden. Henvendelser angående politikken kan sendes til fyn@aofjobogdansk.dk.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation (herefter ”vi” og ”os”) for behandling af dine personoplysninger er:

AOF Job & Dansk
c/o AOF Danmark
Molestien 7, 2450 København SV
Telefon: +45 76 10 63 70
E-mail: fyn@aofjobogdansk.dk
CVR nummer: 31460115

Retsgrundlag

Den retslige ramme for behandling af personlige oplysninger er

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af de væsentligste persondataretlige begreber

Personoplysninger som vi indhenter

Når du tilmelder dig et kursus eller en prøve hos AOF Job & Dansk, indhenter vi nogle almindelige personoplysninger fra dig: Fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse.

Hvis det er nødvendigt for at vurdere din ret til danskuddannelse eller placere dig på den rette danskuddannelse, spørger vi også om CPR-nummer, fødselsdato, nationalitet, uddannelse, ansættelse, sproglige kundskaber, betalingsoplysninger.

Vi indhenter som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. I forbindelse med ansættelse og lønforhandling spørger vi dig dog om fagforeningsforhold.

I nogle tilfælde vi nødt til at indhente personoplysninger om dig fra andre, for eksempel din bopælskommune med henblik på henvisning til danskuddannelse eller din arbejdsgiver med henblik på referencetagning.

Cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte ”cookies” til at levere statistik om, hvor mange der besøger hjemmesiden, og hvordan de bruger den. Vi bruger også cookies til at måle effekten af annoncer på andre hjemmesider. Cookies fra vores hjemmeside indeholder ikke personoplysninger eller loginoplysninger. Se vores cookiedeklaration

En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores webserver til din webbrowser. I din webbrowser kan du indstille, hvordan den håndterer cookies. Bemærk, at mange hjemmesider fungerer bedst, hvis din browser accepterer coookies.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til forskellige formål alt efter, om du er kursist, jobsøger eller bruger af hjemmesiden.

Er du kursist hos os, anvender vi dine personoplysninger til at

Er du jobsøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at

Er du bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at

Behandlingsgrundlag

Når du tilmelder dig et kursus eller en prøve hos AOF Job & Dansk, kan vi indhente og behandle dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du sender en forespørgsel eller retter  en henvendelse inden tilmeldingen.

Det juridiske grundlag for behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger for at tilbyde kurser med mere, som bedst muligt opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis markedsføringsloven i den sammenhæng.

Nogle gange er vi retsligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger, for eksempel for at dokumentere transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Nødvendige personoplysninger

Hvis du er forpligtet til at give personoplysninger til os, fremgå det, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e).

Nødvendige oplysninger er markeret med * i de formularer, hvor vi indsamler personoplysninger. Hvis du ikke giver personoplysninger, som vi spørger om, kan vi muligvis ikke levere den ydelse, som du spørger om.

Deling af dine personoplysninger

Vi deler alene dine personoplysninger med

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer og sletter dine personoplysninger således:

Sikkerhed

Politikken er underlagt organisationens IT- og sikkerhedspolitik, der indeholder regler om risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende og kommende behandling af data, herunder persondata. Vi overlader alene behandlingen af data, herunder persondata, til databehandlere med tilsvarende sikkerhedsniveau.

Rettigheder

Lovgivningen giver dig en række rettigheder til dine personoplysninger. Med en skriftlig henvendelse til fyn@aofjobogdansk.dk kan du anmode om at:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trækker dit samtykke tilbage.

Klage

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Opdatering

Vi  gennemgår regelmæssigt politikken for at sikre, at den overholder gældende lovgivning om personoplysninger og databeskyttelse. Vi kan ændre politikken uden varsel, men den gældende version findes altid på denne side.

EN DA