Generelt om prøverne til danskuddannelserne

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder:

  • Læseforståelse
  • Skriftlig fremstilling
  • Lytteforståelse
  • Mundtlig kommunikation

Jo længere du er i uddannelserne, jo højere bliver forventningerne til dine evner og dansksproglige kompetencer. 

Prøverne tester den enkeltes kompetencer i det danske sprog for at vurdere, om vedkommende har opnået en tilstrækkelig dansksproglig opkvalificering, fx med henblik på at få et job, blive optaget på en uddannelse, eller for at opnå permanent opholdstilladelse (medborgerskab) og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Du kan læse mere og få yderligere informationer om de danskprøverne her:

Information om prøverne

 

VIGTIGT!! Der er krav om billedlegitimation

For at kunne deltage i prøven skal du kunne vise gyldig billedlegitimation. Se alle krav til legitimation her.

 

Karaktergennemsnittet for beståede kursister 2022:

Skal du til Studieprøven? Du kan læse mere her.

 

EN DA