Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne skal teste den enkeltes kompetencer i det dansk sprog for at vurdere om vedkommende kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx med henblik på at få et job eller blive optaget på en uddannelse, og for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Information om prøverne

 

Karaktergennemsnittet for beståede kursister:

EN DA