OBS! NYE REGLER GÆLDER NU!

Indfødsretsprøven varer 45 minutter. Det er en multiple choice-prøve med 45 spørgsmål. Du skal have 36 rigtige svar for at bestå, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Læs mere om Indfødsretsprøven på integrationsviden.dk

Download en pdf med det nyeste læremateriale til prøven

EN DA