Studieprøven afslutter Modul 6 på Danskuddannelse 3. Prøven består af en skriftlig og mundtlig test, der viser dine evner til at skrive, læse og tale dansk på C1-niveau.

Studieprøven giver adgang til optag på en lang række dansksprogede videregående uddannelser. AOF Job & Dansk har stor erfaring i at undervise på Studieprøvehold og afholde eksamen.

Information om prøven

 

 

EN DA