Dansk for udenlandsk sundhedspersonale

Vi tilbyder særligt tilrettelagte danskkurser for kvalificeret, udenlandsk sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, SOSU-personale).

Kurserne omfatter:

  • Sundhedsfagligt dansk; herunder fagudtryk, ordforråd og udtale heraf
  • Kommunikation med kolleger
  • Kommunikation med patienter/borgere; herunder oversættelse af fagsprog til alment dansk
  • Det danske sundhedssystem
  • Dansk arbejdspladskultur

For yderlige info, kontakt vores Erhvervs/uddannelsesvejler Mette Marie Kildetoft, meki@aofjobogdansk.dk

EN DA